Geschiedenis

Foto 1888 Fanfare St Jozef, Thielt-Brabant kopie

Op 19 maart 1888, naamdag van St. Jozef, werd in O.L.Vr. Tielt een nieuwe fanfare gesticht. Charel Borremans, ex-muzikant bij de “Gidsen”, schrijnwerker en herbergier, stelde zijn grootste kamer ter beschikking voor de eerste repetities en het “teerfeest”.

Hij kreeg tevens de functie van “muziekmeester” en Joseph Robeyns van de Heuvel was de eerste voorzitter. De bijeenkomst bestond uit welgeteld 16 muzikanten.

In november 1918, het einde van WO I, ondernam hoofdonderwijzer De Coster, een poging tot hereniging van de twee dorpsfanfares. Als patriot wilde hij de Belgische troepen die door het dorp trokken, met muziek verwelkomen. Triomfantelijk marcheerden beide fanfares met de soldaten door de Tieltse straten. Het was echter een eenmalige verbroedering.

Dank zij een gulle schenker kreeg de fanfare een vaste stek. Op “De Berg” in Tielt werd met vrijwillige handen en middelen een nieuw lokaal opgetrokken en in 1922 “ter nut en vreugd van muziek en toneel” ingewijd.

Als “fanfareorkest” behaalde de vereniging vanaf 1952 zijn grootste successen en prijzen onder August Goris, beroepsmilitair bij de Muziekkapel van de Luchtmacht.

In 1965 werd de vereniging uitgebreid met een 12-koppig vrouwelijk trommelkorps.

Daar de bugel sterke concurrentie ondervond van de houtblazers werd in 1988 de fanfare omgevormd tot harmonieorkest.

Dit betekende tevens de start van een jeugdwerking, een goede scholing aan de muziekacademie, een gevarieerde en hedendaagse muziekkeuze en het jaarlijkse concertweekend “Anders dan Anders”.

Het “Harmonieorkest” bestaat uit een 65 muzikanten en is geklasseerd in ere-afdeling. Het “Jeugdorkest Dacapo” telt  zo’n 30 jonge instrumentisten en in het “Muziekatelier” krijgen kleuters en 1ste graad lagere schoolkinderen hun eerste muzische vorming.